head_bg

Katjonbytesharts: utbyta hartskunskap

Denna selektivitet för jonbytarharts är relaterad till följande faktorer:
1. Ju mer laddning jonbandet är, desto lättare kommer det att adsorberas av anjonbytarharts. Till exempel adsorberas tvåvärda joner lättare än envärda joner.
2. För joner med samma laddningsmängd är det lättare att adsorbera jonerna med större atomordning.
3. Jämfört med den utspädda lösningen kan basjonerna i den koncentrerade lösningen lätt adsorberas av hartset. Generellt sett, för H-typ starkt syra-katjon-anjonbytarharts, urvalsordning för joner i vatten. För Oh typ starkt basiskt anjonbytarharts är urvalsordningen för anjoner i vatten bättre. Denna selektivitet av anjonbytarharts är mycket användbar för att analysera och särskilja processen för kemisk vattenbehandling.
Kontrollera kvaliteten på hartsinloppsvatten:
1. Vattnets grumlighet: nedströms AC ≤ 5 mg / L, konvektivt AC ≤ 2 mg / L. Jonbytesharts
2. Återstående aktivt klor: fritt klor ≤ 0,1 mg/l.
3. Kemiskt syrebehov (COD) ≤ 1 mg / L.
4. Järnhalt: sammansatt säng AC ≤ 0,3 mg/l, blandad säng AC ≤ 0,1 mg/l.
Efter 10-20 veckors drift kontrollerades föroreningsstatus för katjonbytarharts. Om någon förorening upptäcks bör den hanteras i tid.


Posttid: juni-09-2021